DROZD, R. Aplikace pro rozpoznávání sítnice lidského oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hájek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 78594