RUŽIČKA, J. Nástroj pro získávání hlasových dat VoIP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79069