BABINEC, A. Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Herman, David

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78690