JOCHEC, J. Grafický nástroj pro generování IPv6 paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78898