MALINKA, F. Demonstrační aplikace pro zpracování otisku prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dluhoš, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubát, David

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78920