DAVID, T. Skicář 3D modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hulík, Rostislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78517