FEŠAR, M. Nástroj pro úpravy a porovnávání slovníků ve formátu LMF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79081