JANÍČEK, P. Informační systém pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78760