MUSIL, M. Vizuální a interaktivní alternativa k textovému zápisu zdrojového kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78476