DREISEITEL, J. Převodník Ethernet na RS-232 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Josef

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78549