KLANG, P. Nástroj pro správu zobrazovacích zařízení v systému GNU/Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kněžík, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Procházka, Boris

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78606