ŠULC, Z. Informační systém pro správu obsahu webových prezentací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 24959