HLÍSTA, J. Analyzátor síťových protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25342