VOBORNÍK, P. Konfigurovatelný telemetrický a dohledový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 25415