NĚMEČEK, P. Porovnání a převod databází signálních drah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šilhavá, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 25417