HOTAŘ, R. Nástroj na zpracování fotografovaného textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25198