MRNUŠTÍK, M. Boosting a evoluční algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25280