ŽUPKA, J. Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kumpošt, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25202