ŘEZNÍČEK, K. Informační systém pro sázkaře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 25051