LEBEDA, M. Návrh a analýza systému pro správu autobusové dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25381