POKORNÝ, K. Měření vzdálenosti pomocí fotomobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 24993