HRADEČNÝ, T. 3D uživatelská rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 42546