PRIBULA, O. AeroWorks - Rekonstrukce průběhu letu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42611