LÁSZLÓ, P. Monitoring a analýza uživatelů systémem DLP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Drozd, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42575