SOUKUP, O. Automaty s ohraničeným počtem čistých zásobníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemek, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42480