HALINÁR, P. Odposlech moderních šifrovaných protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Košař, Vlastimil

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42579