GALACZ, R. Generování modelů domů pro Open Street Mapy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Poulíček, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 42695