JÍLEK, T. Evoluční návrh umělé neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíchal, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šperka, Svatopluk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42783