NĚMEC, V. Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Drozd, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kumpošt, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42573