NOVÁK, P. Vozidlo ze stavebnice MERKUR ovládané pomocí Apple iPhone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševcovic, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34890