ADÁMEK, M. Demonstrační program pro uživatelská rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34550