KVASNIČKA, P. Testování okysličenosti krve pro piloty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smolík, Luděk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34558