TAKÁCS, T. Analyzátor síťových protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34927