KUBIŠ, M. Časosběrné video [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34959