KRČMÁŘ, R. Plánování pohybu objektu v 3D prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34637