HOMOLIAK, I. Zvýšení úspěšnosti klasifikace v libSVM s použitím řetězcových fukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Michlovský, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drozd, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34909