SUCHODOL, J. Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34938