JURINEK, R. Hardwarová akcelerace hry SUDOKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34783