POMYKAL, A. Detekce automobilů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 34626