HORVÁTH, Z. 3D browser fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 34640