SKOPAL, M. Vizualizace hyperlinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 35036