PIOVARČI, R. Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlček, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34713