REŠ, R. Evidence rodokmenů plemenných chovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Ota

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34986