HORČIČKA, J. Informační systém pro správu Fair User Policy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaštovský, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34701