SLAVOTÍNEK, T. 3D aplikace pro mobilní telefony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 35012