BRNICKÝ, V. CAD systém pro 2D kreslení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34853