ČECH, M. Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34798