BRNKA, R. Regionální informační systém neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34948