IZRAEL, P. Tvorba mapy prostředí pomocí částicových filtrů a laserového scanneru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34749