BIDMON, L. Ray tracing na architektuře CUDA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bařina, David

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34942